Rímsko-katolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Giraltovce