Rímsko-katolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Giraltovce

Ružencové bratstvo

ROZPIS ČÍTANÍ NA MESIAC MÁJ 2015

Rozpis čítaní na mesiac máj 2015

Všemohúci večný Bože, ty si ma povolal do služby lektora, požehnaj ma, aby som jasne čítal(a) slová svätého písma a podľa nich aj žil(a). Skrze Krista nášho Pána. AMEN.

1.5.  Prvý piatok   Sušinková

2.5.  Fat. Sobota  Eliašová   večer  Kurimčaková 

Čítať ďalej: ROZPIS ČÍTANÍ NA MESIAC MÁJ 2015

Zoznam živých členov ružencového bratstva pri kostole Sv. Cyrila a Metoda v Giraltovciach

Zoznam členov ružencového bratstva pri kostole Sv. Cyrila a Metoda v Giraltovciach

Evidenčné číslo ružencového bratstva: 312032

Horliteľka ružencového bratstva:    Bosáková Helena   0911155498

Finančná komisia:                      Adriana Kendrová, Šima Andrej

Čítať ďalej: Zoznam živých členov ružencového bratstva pri kostole Sv. Cyrila a Metoda v Giraltovciach

Ružencové bratstvo pri kostole sv. Cyrila a Metoda v Giraltovciach

Ružencové bratstvo pri kostole sv. Cyrila a Metoda v Giraltovciach

evidenčné číslo bratstva 312032 v roku 2014

Horliteľka RB:          Helena Bosáková

Finančná komisia:   Andrej Šima

                                Adriana Kendrová   

Čítať ďalej: Ružencové bratstvo pri kostole sv. Cyrila a Metoda v Giraltovciach

Čestní členovia Živého ruženca

Čestní členovia Živého ruženca pri kostole sv. Cyrila a Metoda v Giraltovcich

  1.     Alica Dulinová
  2.     Helena Čižeková
  3.     Anna Juhasčiková
  4.     Mária Jurčová st.

Čítať ďalej: Čestní členovia Živého ruženca

Tajomstvá ruženca

Svätý ruženec je naozaj silná modlitba, ktorá pomáha aj pri rôznych duchovných problémoch. Pomôže nám sústrediť sa a pozdvihne ducha. Máriu si vyvolil Boh, aby prostredníctvom nej prišiel na tento svet Boží syn. Teda, keď bola Mária dobrá Bohu, tak si ju môžeme pokojne aj my zvoliť za svoju prostredníčku a orodovníčku.

Čítať ďalej: Tajomstvá ruženca

Zoznam členov Večného a Svätého ruženca

Zoznam členov Svätého ruženca:

Čítať ďalej: Zoznam členov Večného a Svätého ruženca