Rímsko-katolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Giraltovce

Prvý adventný týždeň

V sobotu dňa 24. 5. 2014 o 8: 30 hod. miništranti odchádzame na arcidiecézne stretnutie miništrantov do Prešova. Oblečte sa športovo. Doprava a obed je zabezpečený!!!