Stretko mladých

Napísal: Farnosť Giraltovce

Každý piatok pozývame mladých na stretnutie na faru o 18.30. hod. v mládežníckej miestnosti.