ROZPIS ČÍTANÍ NA MESIAC MÁJ 2015

Napísal: Farnosť Giraltovce

Rozpis čítaní na mesiac máj 2015

Všemohúci večný Bože, ty si ma povolal do služby lektora, požehnaj ma, aby som jasne čítal(a) slová svätého písma a podľa nich aj žil(a). Skrze Krista nášho Pána. AMEN.

1.5.  Prvý piatok   Sušinková

2.5.  Fat. Sobota  Eliašová   večer  Kurimčaková 

3.5.  5.veľkonočná nedeľa

                                            7:30   Maťašová  Jurčová

                                            9:30   Koščová  Bosaková

                                            17:30   Bosak                   

9.5.  sobota večer   Vasilišinová                   

10.5.  6.veľkonočná nedeľa

                                              7:30   Ivančová  Sušinková

                                              9:30   Kurimčaková  Eliašová

                                              17:30   Pališinová    

13.5.  Fatimská P. Mária   Maťašová

14.5.  Nanebostúpenie Pána

                                                  9:00   Jurčová

                                                  17:30   Koščová                  

16.5.  sobota večer   Eliašová

17.5.  7. Veľkonočná nedeľa

                                                7:30   Bosaková  Pališinová

                                                9:30   Sušinková  Vasilišinová

                                                17:30   Bosak

23.5.  sobota večer   Maťašová   

24.5.  Zoslanie Ducha Svätého

                                                   7:30   Kurimčaková  Eliašová

                                                   9:30   Jurčová  Ivančová

                                                   17:30  

25.5.  Svätodušný pondelok   Sušinková

30.5.  sobota večer    Koščová

31.5.  Najsvätejšej Trojice

                                           7:30   Vasilišinová  Maťašová

                                           9:30   Pališinová  Magerová

                                           17:30   Bosaková