Rozpis čítaní na mesiac júl

Napísal: Farnosť Giraltovce

ROZPIS ČÍTANÍ NA MESIAC JÚL

Všemohúci večný Bože, ty si ma povolal do služby lektora, požehnaj ma, aby som jasne čítal(a) slová Svätého Písma a podľa nich aj žil(a). Skrze Krista nášho Pána.  AMEN.

3. 7. Prvý piatok  Maťašová

4. 7. Fat. Sobota  Sušinková       večer  Vasilišinová

5. 7.  Sv. Cyrila a Metoda

7:30  Pališinová  Bosaková

17:30

11. 7. Sobota večer  Eliašová

12. 7.  15. Nedeľa cez rok

7:30  Jurčová  Maťašová

9:30  Magerová  Ivančová

17:30  Pališinová

18. 7.  Sobota  večer  Kurimčaková

19. 7.  16. Nedeľa cez rok               

7:30  Vasilišinová  Sušinková

9:30  Eliašová  Ivančová

17:30  Bosaková

25. 7.  Sobota večer   Sušinková

26. 7.  17. Nedeľa cez rok

7:30  Bosaková  Pališinová

9:30    Jurčová Magerová

17:30 Ivančová 

Všetkým vám prajem požehnaný letný, dovolenkový čas aby ste pookriali na tele i na duši.