Krížová cesta

Napísal: Farnosť Giraltovce

Každý piatok a v nedeľu v pôstnom období pozývame všetkých na pobožnosť krížovej cesty.