Program pre prípravu na sv. birmovania

Napísal: Farnosť Giraltovce