Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej

Napísal: Farnosť Giraltovce

obišovska